Google Display

Målrettet annoncering med mange segmenteringsmuligheder

Googles bannernetværk kaldes Google Display Network (GDN) og adskiller sig fra mange andre annoncenetværk ved at være fortrinsvis CPC-baseret, have gode segmenteringsmuligheder og høj fleksibilitet. Det er muligt at indrykke både banner-, tekst-, rich media- og videoannoncer på mange hundrede tusinde websites i hele verden. Annoncerne kan målrettes personer, der har en adfærd eller interesse, der indikerer, at de er i markedet for virksomhedens produkt.

google-display

Hvordan fungerer Google Display Netværk?

Man er aldrig garanteret en visning, da det er Google, der afgør om relevansen er høj nok til, at annoncen bliver vist. Derfor er det afgørende konstant at optimere relevansen for at opnå de bedste resultater. Da annoncering på Google Display Netværk som udgangspunkt er CPC-baseret (cost per click), giver det nogen klare fordele i forhold til andre annoncenetværk, da man både kan øge synlighed, men i høj grad kan drive trafik og konverteringer til websitet.

På Google Display Netværk er det muligt at målrette sine annoncer til en præcis målgruppe. Det gør det muligt at vise relevante budskaber til relevante personer.

Google Display Netværk gør det muligt at kombinere branding med taktisk annoncering, og med den rette strategi kan virksomheder høste stor effekt af sit marketing-budget ved at supplere øvrig annoncering med annoncer på Google Display Netværk.

Fordele ved GDN annoncering

  • 100% målbart og transparent
  • Effektiv målretning og fleksibel budgetstyring
  • CPC elle CPM annoncering
  • Mulighed for re-targeting
  • Mulighed for frekvensstyring 
  • Mulighed for at ekskludere sider man ikke vil vises på

 

 

Helhedsorienteret annonceringsstrategi

Annoncering på Google Display Netværk er ofte et godt supplement til search aktiviteter som SEO og SEM, der skaber synlighed over for den relevante målgruppe i den rette kontekst selvom målgruppen ikke aktivt har søgt på Google. Det skaber en større rækkevidde og større chance for at vækste sin online branding, trafik og konverteringer.

Googles Display Netværk har mange segmenteringsmuligheder, som desuden kan kombineres for at få den mest optimale annoncering.

Segmenteringsmuligheder

Retargeting

Annoncer målrettes brugere, der har en bestemt adfærd på virksomhedens adfærd. F.eks. har set en specifik side, har set et produkt uden at foretage en konvertering, har foretaget en blød konvertering, men ikke en hård konvertering etc.

Adfærd

Brugere der har en bestemt adfærd eller interesse, der indikerer at de er i målgruppen for virksomhedens produkt, vil blive eksponeret for annoncer, når de færdes på websider i Googles Display Netværk.

Kontekst

Hvis et website i Googles Display Netværk eller en artikel på et website omhandler et relevant emne, kan annoncerne målrettes dette. På den måde vil der være relevans mellem hvad brugeren læser og annoncen, de eksponeres overfor

Direkte placering

Man kan udvælge specifikke websites på Googles Display Netværk, man gerne vil annoncere. På denne måde sikrer man sig fuld kontrol over, hvilke websites annoncerne vises på.

Mobil

Om man ønsker at annoncere på mobil eller ej kan afhænge af mange ting (strategi, målsætning, er websitet responsive, resultater etc.). Annoncer man på Google Display Netværk kan man til-/fravælge annoncering på mobil.

Geografi

Udover at vælge hvilke lande, man ønsker at annoncere i, kan man også målrette sine annoncer helt ned på lokale områder – f.eks. byer. Det er hensigtsmæssigt, hvis man f.eks. har større branding kampagner i et bestemt område eller man ønsker at øge sin tilstedeværelse og sit salg i en bestemt by eller landsdel.