Når paid og owned medie smelter sammen

Når paid og owned medie smelter sammen

Native ads findes i mange afskygninger med den grundlæggende definition:

”Native advertising is a form of paid media where the ad experience follows the natural form and function of the user experience in which it is placed”1

Native advertising er en kommerciel annonceringsform, men den indeholder samtidig elementer af redaktionel karakter. Som bruger kan det derfor være vanskeligt at vurdere om det indhold, man er eksponeret for, er en annonce, da den smelter sammen med det øvrige redaktionelle indhold.

Native advertising via bl.a. Facebook

Et af de medier som tilbyder native advertising er Facebook. Her indgår annoncerne direkte i nyhedsfeedet, hvor de lægger sig tæt op af de øvrige posts – både ift. layout og indholdsmæssige kontekst. At annoncøren kan optræde direkte i forbrugerens nyhedsstrøm er en stor fordel, da det giver markant mere opmærksomhed og mulighed for involvering. Men for at få succes er det afgørende, at annoncerne ligger fint i tråd med det øvrige indhold – ellers er der en risiko for at de virker forstyrrende.

Native ads findes også i både digitale og fysiske aviser og magasiner som advertorials. Et kritisk spørgsmål er om sammenblandingen af det redaktionelle og det kommercielle gør det vanskeligt at levere objektivt indhold, og om brugerne kan se forskellen?

Hvorfor bruge Native advertising?

Studier viser, at annonceformen tiltaler brugerne. At placere en annonce i en relevant kontekst – og endda med et interessant indhold og budskab, der ikke er salgspræget vil i høj grad performe bedre end andre annonceformater i forhold til især branding. De primære fordele er:

  • 38 % mener, at annonceringsformen giver værdi til det samlede websiteoplevelse
  • 52 % er mere tilbøjeligetil at interagere med en ’native ad’ end en anden annoncetype

Om native ads er relevant for jer afhænger af forskellige faktorer. Først og fremmest kræves den rigtige viden om målgruppen og denne færden for at vurdere potentialet.

Vil du vide mere om native advertising så kontakt os for mere information

1 https://www.sharethrough.com/nativeadvertising/, d. 4/12-15