Marketing Lion & CBS Executive Summerschool

Marketing Lion & CBS Executive Summerschool
cbs summerschool

Den 15.–19. august 2016 underviser Kristian Humle Lauritsen, Managing Partner, sammen med Richard Gyrd-Jones, Associate Professor, CBS, i kurset Sociale Medier og Digitale Marketing Strategier. Kurset udbydes af CBS Executive Summerschool. 

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset bliver tilrettelagt efter deltagernes profiler, og er for dig, som ønsker mere indsigt i de digitale marketingkanaler og redskaber til at integrere dem i din virksomheds marketingstrategi. Kurset er især relevant for offentlige og private ledere, marketing- og kommunikationsmedarbejdere el. lign.

Hvad får du ud af at deltage?

Kurset giver et overordnet indblik i, hvordan man udarbejder en stratetisk og taktisk digital marketingstrategi. Derudover får du oversigt over og indblik i de forskellige digitale medier og kanaler, herunder deres styrker, svagheder udfordringer og faldgrupper.

Gennem en kombination af teori, cases og praktisk anvendelse af de forskellige digitale værktøjer som Adwords, SEO, Facebook, LinkedIn mfl. får du indblik og viden om dine kunder, som du kan anvende direkte i dit daglige arbejde.