Hvad må man kræve for deltagelse i Facebook konkurrencer

Hvad må man kræve for deltagelse i Facebook konkurrencer
SoMe mobile banner

Konkurrencer på Facebook, kan være en god måde at skabe større aktivitet på en side og derved nå ud til en bredere del af målgruppen.

Men inden man kommer for godt i gang med at sætte en konkurrence op, er det vigtigt at være klar over, hvilke regler der gør sig gældende, da brud på reglerne i værste tilfælde kan føre til lukning af siden.

Delinger, likes, kommentarer eller ”tags” 

Mulighederne for at kræve deltagelse i forskellige konkurrencer kan være mange, men kun to metoder er tilladt.
Facebooks konkurrenceregler siger at; i forbindelse med et konkurrenceopslag, må virksomheden kun kræve, at de der skulle have lyst til at deltage, enten skal like selve opslaget eller kommentere på det. Der må ikke kræves at deltagerne skal dele opslaget eller tagge deres venner.
Dette skyldes at likes og kommentarer, som udgangspunkt ikke bliver vist i Facebook venners newsfeed, hvilket delinger og tags derimod gør.
Derudover må der heller ikke kræves et bestemt antal af likes på konkurrenceopslaget, eller virksomhedens Facebook side, for at konkurrencedeltagelsen er gældende.

Hvad er konsekvensen 

Hvis konkurrencereglerne ikke bliver overholdt, er konsekvensen i værste tilfælde, at Facebook lukker virksomhedssiden ned.
Hvis dette sker, vil man miste al aktivitet og følgere fra Facebook siden, og det vil være nødvendigt at starte forfra med en ny side.
Grundet omfanget af Facebook konkurrencer, der ikke lever op til konkurrencereglerne, er dette dog sjældent tilfældet. Selvom Facebook sjældent benytter sig af deres egne konkurrenceregler, kan det stadig kun anbefales at følge de udstukne regler. For hvis reglen overskrides flere gange, er der større sandsynlighed for at Facebook ligger mærke til aktiviteten, og derved større sandsynlighed for at siden bliver lukket ned.

Husk markedsføringslovgivningen og forbrugerombudsmanden 

Selvom Facebook ikke selv altid håndhæver deres konkurrenceregler, skal der stadig tages højde for markedsføringsloven. Denne bliver håndhævet af forbrugerombudsmanden og domstolene.
Selvom der er tale om en konkurrence, er der stadig tale om reklame fra en virksomhed. Derfor skal konkurrenceopslaget være meget tydelig i sin udformning, og det må ikke vildlede Facebook brugerne.

Forbrugerombudsmandens vejledning i henhold til Facebook og konkurrenceopslag er dog noget uklar.
Når en Facebook bruger kommentere eller liker et opslag, bliver det som udgangspunkt ikke set som elektronisk post. Derfor gør markedsføringsloven omkring spam forbud, hvor der skal gives udtrykkelig accept først, sig ikke gældende. Brugeren skal blot have mulighed for, at kunne fravæge fremtidige opslag fra virksomheden.
Hvis der i stedet er tale om deltagelse gennem tagging og delinger i konkurrencen, bevæger man sig ud i en gråzone. Her er der i højere grad tale om elektronisk post, og spamforbuddet kan derfor gøre sig gældende. Samtidig er præmiering af delinger omfattet af reglerne, hvor brugeren blot skal have mulighed for at kunne fravælge fremtidige beskeder fra virksomheden, og herved gør spamforbuddet sig ikke gældende.

Bøder hvis der er tale om brud på spamforbud 

Hvis forbrugerombudsmanden finder, at der er tale om brud på spamforbuddet, kan det lede til en bøde på 100kr. per deltager eller visning af konkurrenceopslaget. Hvis det derfor bliver en yderst succesfuld konkurrence, med stor rækkevidde, kan det løbe op i en bøde af betydelig størrelse.
Forbrugerombudsmanden har endnu ikke udstedt bøder for brud på spamforbud, hvilket først bliver tilfældet, når der er taget en mere klar og tydelig stilling til problematikken fra deres side.

Så hvad skal man gøre 

Hvis man som virksomhed vil være på den sikre side, kan det anbefales at holde sig til kun at betinge kommentarer eller likes for deltagelse i konkurrencen.
Ved denne fremgangsmåde lever man både op til Facebooks konkurrenceregler og man bryder ikke markedsføringslovens spamforbud.