Google AdWords IF-funktioner

Google AdWords IF-funktioner

Google har netop lanceret en ny annonceudvidelse til AdWords kaldet IF-funktioner. Denne nye annonceudvidelse giver dig mulighed for at indsætte en meddelelse i din annoncetekst, som er målrettet en specifik målgruppe, der har opfyldt en bestemt betingelse. Det kan f.eks. være potentielle kunder, der har besøgt din webshop, hvor betingelsen går på, at den besøgende skal have lagt en vare i sin indkøbskurv, men ikke fuldført købet. Efterfølgende kan du, via IF-funktioner, ramme denne kunde med målrettede budskaber i dine annoncetekster f.eks. ”Spar 15% på din ordre”. Herved lokker du kunden tilbage til din webshop, og får denne til at fuldføre transaktionen. IF-funktioner gør det altså lettere at skræddersy tekstannoncer til hver enkelt søgning, så annoncerne derved bliver mere relevante for målgruppen.

Understøttede funktioner

Du kan målrette IF-funktionen mod enhed (mobil) eller målgruppe. Ved målretning mod mobil ser koden således ud:

  • {=IF(device=mobile, indsat tekst):standardtekst}

Ved målretning mod målgruppe bruges følgende kode:

  • {=IF(audience IN(<brugerliste1>,<brugerliste2>),indsat tekst):standardtekst }

IF-funktionen kan målrettes mod ethvert gyldigt brugerlistenavn i din AdWords konto.

Hvordan gør man?

IF-funktioner fungerer kun for annoncer på Søgenetværket. Funktionen fungerer således, at du først angiver hvilken dimension du vil skræddersy dine budskaber til. I dette tilfælde kan det være ”cart abandoners” – altså folk der har forladt indkøbskurven uden at fuldføre en transaktion.
Herefter angives tekst inden for tuborgklammerne, f.eks. {=IF(audience IN(Cart Abandoners), Spar 15 % på din ordre!):Spar 10 % på din ordre!}. Teksten ”Spar 15 % på din ordre” er det målrettede budskab til målgruppen ”cart abandoners”, hvor teksten ”Spar 10 % på din ordre” er et standardbudskab, som vises til alle andre end målgruppen ”cart abandoners”. Derved vil IF-funktionen altså være i stand til at skelne mellem to målgrupper, og på denne måde være i stand til at vise to forskellige annoncetekster, som det ses på nedenstående eksempel:

Eksempel 1: Betingelse ikke opfyldt (cart abandoners)

IF funktion

Eksempel 2: Betingelse opfyldt (cart abandoners)

IF Funktion-2