Facebook algoritme opdatering

Facebook algoritme opdatering

Facebook har varslet en stor ændring i sin måde at måle rækkevidde/reach på. Det kan betyde et fald på omkring 20% for virksomheder, der anvender Facebook til at nå sin målgruppe med relevant indhold.

Det er en fordel at bruge flere digitale platforme end kun sit website til at engagere sin målgruppe, og her er sociale medier i helhed, og Facebook i særdeleshed, ofte relevant. Flere og flere virksomheder vælger at inddrage Facebook i content marketing strategien – og hvis det gøres rigtigt kan det have en meget positiv indflydelse på resultaterne. Men hvordan sikrer man sig at nå ud til flest mulige og samtidig de rigtige personer via Facebook?

Viewable reach

I starten af 2017 meldte Facebook ud, at de ændrer måden, hvorpå rækkevidde af opslag beregnes. Det betyder, at Facebook sider vil opleve et markant fald i rækkevidden. Det estimeres at denne falder omkring 20%.
Tidligere blev rækkevidden beregnet ud fra dem, der havde haft mulighed for at se opslaget. Det kan være at opslaget har været i newsfeedet, men at brugeren ikke er scrollet ned hvor opslaget er præsenteret – og dermed har man ikke reelt set opslaget, men man tæller stadig med i rækkevidden.
Nu er rækkevidden et udtryk for de brugere, som reelt har set et opslag. Facebook kalder det ”viewable reach” og er reelt mere retvisende end tidligere, hvorfor det ikke nødvendigvis er alarmerende at man ser et stort dyk i sin rækkevidde.

Hvordan får man sine opslag ud til de rigtige personer?

Facebooks algoritme for hvilket indhold, der præsenteres for brugerne er kompleks. Facebook er interesseret i at vise så relevant indhold for sine brugere som muligt. Derfor er det ikke nødvendigvis en succes at alle (eller så mange som muligt) ser et opslag.

  • Godt indhold. Jo bedre indhold man laver, jo større engagement og jo flere ser opslaget. Sørg for at integrere content strategien i den social media strategi for at opnå overensstemmelse mellem virksomhedens aktiviteter.
  • Annoncer/ boost opslag. Brug Facebooks gode segmenteringsmuligheder og boost opslaget. Ønsker man, at et særligt opslag skal nå ud til så mange relevante personer som muligt, er det en god idé at annoncere opslaget.

Marketing Lion hjælper flere større danske virksomheder med at integrere sin content strategi på de sociale medier. Kontakt os, hvis du også er interesseret i at høre mere, om hvordan din virksomhed kan forbedre sin tilstedeværelse og resultater via sociale medier.