Brug af traditionel tv kontra digital tv

Brug af traditionel tv kontra digital tv
google analytics

Ericsson ConsumerLab har i september udgivet en rapport, hvori indsigter omkring forbrugernes vaner ift. digitalt tv og traditionelt tv er belyst – herunder reklameforbruget. Analysen belyser 680 millioner forbrugers vaner mellem 16 og 69 år i 20 markeder – herunder det skandinaviske. Vi vil i det følgende gennemgå de key findings, vi finder væsentlige for et digital marketingperspektiv.

Måden vi ser tv på har ændret sig gennem de seneste år. Den største forskel ligger i den enhed vi ser tv på. I 2014 havde danskerne i gennemsnit 3,2 enheder (computer, mobil, tablet) til rådighed. Samtidig med at de digitale tv/streaming-tjenester er blevet flere og udbyder et større indhold, har tv-kigningen flyttet sig fra det traditionelle tv til computeren/telefon/tablets.

Ifølge Dansk Statistik ser danskerne 2,8 timers tv om dagen. Det er et fald på 20 minutter over de seneste 5 år. Så vi ser stort set den samme mængde som tidligere – det er bare måden vi ser det på, som har ændret sig.

Det traditionelle tv er stadig dominerende, når vi ser på den samlede befolkning, men hele 50 procent af os streamer tv/film online. I den ældste aldersgruppe er det 30 %, der ser tv digitalt, mens over 80 % af de yngste streamer tv online.

Hvordan bruger vi så den viden til at tilrette vores marketingmix?

Vi har tidligere i vores nyhedsbrev anbefalet at vurdere mulighederne inden for online videoannoncering. I analysen fremgå at:

  • Over 50% skifter kanal, når tv-reklamerne begynder
  • Over 40% forlader tv-rummet, når reklamerne starter
  • 34% går på internettet, når der er tv-reklamer

Konklusionen på traditionelt tv er, at det udgør en mindre andel af det samlede tv-forbrug, og at langt de fleste af os ikke ser tv-reklamerne. Dermed ikke sagt, at tv-reklamer ikke virker, og vi anbefaler ikke at skrotte denne form for annoncering. Det vigtige er at se på det samlede marketingmix og vurdere effekten af hvert enkelt medie samt, hvordan de forskellige trafikkanaler og medier influerer hinanden.

SKAL vi være digitale ift. tv-reklamer?

Vi ved efterhånden godt, at de danske forbrugere er online, og de seneste tal viser også, at vi har flyttet en større del af vores tv-forbrug til internettet. Det giver mening at være til stede der, hvor ens målgruppe er – hvis man vel og mærke kan give målgruppen noget relevant. Ellers er man fyld og spilder både målgruppens tid og sin egen virksomheds mulighed for at vinde gode resultater.

En af de klare fordele ved digitale tv-reklamer/videoreklamer er muligheden for segmentering og effektmåling. Ved hele tiden at arbejde med disse to, vil man kunne fintune sine annoncer så meget, at de bliver så relevante som muligt, og budgettet bliver brugt mest hensigtsmæssigt. Samtidig vil man kunne se den reelle effekt på både kort og lang sigt:

  • Hvor mange ser reklamen?
  • Hvor meget af reklamen bliver der set?
  • Hvad sker der når reklamen er slut?
  • Hvilken indflydelse har reklamen på andre trafikkanaler og online salg?

Vil du vide mere, om hvilke muligheder din virksomhed har med hensyn til digitale reklamevideoer, så kontakt os på info@marketinglion.dk